ביטוח רכב
דף הבית >> ביטוח עסק
 

ביטוח העסק  מיועד להגן על השקעתך והכנסתך השוטפת מהעסק, במקרה של ארוע ביטוחי.

חשוב למסור פרטים מדויקים לעיניין מהות העסק, ועבר ביטוחי.
כלומר, האם היו תביעות בעבר או האם חברת ביטוח בעבר התנתה את ביטוח העסק בתנאים מיוחדים או סירב לבטח את העסק.

אנו מתמחים במגוון פוליסות עסקיות מסוג: משרדים, מפעלים, ביטוח קבלנים, חנויות, אחריות מקצועית, חבות המוצר, חבות כלפי צד ג' ועוד סיכונים שונים.

הפוליסות ברובן הינן פוליסות כל הסיכונים.

בנוסף לתנאי הפוליסה הרגילים, אנחנו נעניק לך הרחבות מיוחדות על פי הסכמים יחודיים שיש לנו עם חברות הביטוח השונות, ללא תוספת תשלום.

הקש כאן לקבלת הצעת ביטוח אטרקטיבית...

ביטוח מבנה העסק 
מתייחס לקירות המבנה וכל שיפור נוסף הקיים במבנה כגון, רצוף מיוחד תוספת עיצוב מיוחדת וכל שיפר אחר הקיים במבנה.
הביטוח הינו ביטוח אש מורחב , כולל פריצה , אש , נזקי מים, נזקי טבע ורעידת אדמה.  
 
ביטוח תכולה
הכוונה לריהוט , ציוד קבוע ומלאי עסקי.(חשוב לציין במדויק את מהות המלאי העסקי והאם קיים סיכון חריג הנובע מאופי העסק או המלאי.
לעניין ביטוח הפריצה, ניתן לבטח גם חלק מהמלאי העסקי על בסיס נזק ראשון, כלומר חברת הביטוח תפצה את המבוטח עד הסכום שנקבע בפוליסה ומעליו יכול הסיכון על המבוטח.
סעיף זה באם נרכש , מוזיל את עלות ביטוח הפריצה. 
 
כל הסיכונים ציוד אלקטרוני 
מכסה את המכשירים האלקטרוניים המיוחדים ומחשבים הקיימים בעסק  בביטוח כל הסיכונים. 
 
חבות מעבידים  
מכסה נזק גופני שיגרם לעובד בעת עבודתו בעסק ואשר בו נתבע המעביד בגין רשלנותו התורמת לנזק.
יש צורך לדווח על מספר העובדים בעסק ועיסוקם המדויק. 
 
אחריות כלפי צד שלישי 
מיועד לכסות את אחריותו החוקית של המבוטח כלפי צד שלישי בנזק רכוש או גוף.
גבול האחריות לסעיף זה יקבע על ידי המבוטח. 
 
נזקי טבע ורעידת אדמה 
סעיף זה מבטח את העסק כנד רעידת אדמה או נזק טבע כגון סופה, סערה , שיטפון.  
 
אובדן רווחים 
סעיף זה יכסה את המבוטח בעת קרות ארוע ביטוחי ואשר מלבד הנזק גרם להשבתת העסק .
סעיף זה יאפשר לקבל פיצוי עבור ההוצאות הקבועות שממשיכות להעיק על המבוטח ובנוסףיפוצה  עבור אובדן ההכנסה. 
 
* קיימים סעיפים נוספים לפוליסה שניתן לרכוש . סעיפים אשר יוסברו ויוצעו למבוטח על פי ניסיוננו הרב , בעת עריכת הביטוח.  
 
 
 


 

 
לייבסיטי - בניית אתרים